Lokalna
Grupa
Działania

Lokalna Grupa Działania Leader

Fundacja
Nasza
Nadzieja

Fundacja Nasza Nadzieja
 • Polski
 • Angielski
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  - Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.